Conducerea Gărzii de Mediu Buzău a anunțat sancțiunile trasate firmelor S.C. Romrecycling S.R.L., proprietarul depozitului în care a izbucnit incendiul, și S.C. GreenWEEE International S.A., cea care a închiriat amplasamentul în care a izbucnit incendiul.

La două zile după producerea incendiului din zona industrială, la S.C. Romrecycling S.R.L., comisari ai Gărzii de Mediu Buzău a efectuat o inspecție neplanificată, pentru a verifica respectarea legislației de mediu în vigoare inclusiv a modului de depozitare a deșeurilor, cât și a cantitătilor de deșeuri afectate de incendiu și impunerea de măsuri, conform prevederilor legale.

Incendiul a avut loc pe platforma betonată ce aparține S.C. Romrecycling S.R.L. în zona de stocare a carcaselor de frigidere – deșeuri tehnologice nepericuloase, ce aparțin S.C. GreenWEEE International S.A..

Comisarii Gărzii de Mediu au constatat că pe acest amplasament se aflau depozitate de către S.C. GreenWEEE International S.A., conform contractului de depozit încheiat între cele două societăți, aproximativ 350 tone, fiind afectate de incendiu în proporție de 95%.

La momentul producerii incendiului societatea S.C. Romrecycling S.R.L. deținea autorizația de mediu valabilă, pentru activitățile de colectare a deșeurilor nepericuloase – CAEN 3811, colectare a deșeurilor periculoase – CAEN 3812 și comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor – CAEN 4677.

Pe baza măsurătorilor efectuate după producerea incendiului, comisarii Gărzii de Mediu Buzău au solicitat A.P.M. Buzău monitorizarea valorilor indicatorilor de calitate a aerului, urmare a incendiului produs.

Ulterior, A.P.M. Buzău a informat în scris G.N.M.-C.J. Buzău, în data de 21.01.2021, că, la stația automată de monitorizare a calității aerului de tip fond urban BZ-1, având o raza reprezentativă de până la 5 km și care este amplasată în municipiul Buzău, pe str. Sfântul Sava, nu s-au constatat depășiri ale indicatorilor monitorizați de calitate a aerului, valorile neavând fluctuații deosebite.

Au fost efectuate determinări în data de 19.01.2021 și de către analizatorul mobil din cadrul A.P.M. Prahova, la indicatorii de calitate ai aerului specifici incendiilor: monoxid de carbon, amoniu, benzen, formaldehidă, metanol în imediata apropiere a zonei în care s-a produs incendiul, pe șoseaua Pogonele, nr. 12, mun. Buzău, precum și în zona locuită din apropiere, strada Industriei și pe strada Panait Moșoiu nr. 71, mun. Buzău.

Conform informării întocmită de A.P.M. Buzău, cât și a buletinelor de analiză anexate informării și transmise către G.N.M. C.J. Buzău, a reieșit faptul că valoarea înregistrată la indicatorul monoxid de carbon, în punctul din imediata apropiere a locului în care s-a produs incendiul, depășește cu puțin concentrația maximă admisibilă (s-a înregistrat valoarea de 6,347 mg/mc față de concentrația maximă admisibilă de 6,000 mg/ mc).
Concentrațiile celorlalți indicatori monitorizați s-au situat mult sub valorile admisibile (conform raport de încercare din data de 20.01.2021 întocmit de A.P.M. Prahova.

„S.C. GreenWEEE International S.A. a desfășurat pe amplasamentul S.C. Romrecycling S.A. (din municipiul Buzău, șoseaua Pogonele, tarlaua 40, parcela 715, DJ 230D) o activitate cu un echipament specific privind tocarea deșeurilor nepericuloase, închiriat de la o altă societate, fară să solicite și să obțină acte de reglementare de la A.P.M. Buzău, încalcând dispozitiile OUG nr. 195 /2005 privind protecția mediului și a fost sancționată contravențional conform preverilor legislației de mediu în vigoare, cu amendă în valoare de 60.000 lei”, spun reprezentanții Gărzii.

De asemenea, S.C. GreenWEEE International S.A. a mai fost sancționată cu amendă în valoare de 15.000 lei și pentru faptul că în urma incendiului au fost inregistrate depașiri ale limitelor de emisie, fiind încalcate prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

S.C. Romrecycling S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă de 100.000 lei, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului, pentru nerespectarea condițiilor din autorizația de mediu.

Comisarii Gărzii de Mediu au stabilit în urma controlului și unele măsuri pe care trebuie să le ia societatea. Reprezentanții Gărzii de Mediu transmit că „ s-a interzis desfașurarea activității de tocare a deșeurilor de componente a DEEE-urilor fără deținerea actelor de reglementare, începând cu data controlului, pe amplasamentul verificat”.

De asemenea, S.C. GreenWEEE International S.A. trebuie să predea deșeurile afectate de incendiu spre valorificare/eliminare unor agenți economici autorizați , completându-se totodată formulare de transport încarcare/descărcare deșeuri periculoase/nepericuloase, conform HG nr.1061/2008 și salubrizarea curții interioare a societății, în vederea stabilirii cu exactitate a cantităților de deșeuri afectate de incendiu și comunicarea acestora la G.N.M. C.J. Buzău.

În continuare, Garda de Mediu spune că societățile vor fi monitorizate în continuare de către cele doua instituții de mediu, de pe raza județului Buzău.

Share:

administrator

Lasă un răspuns