Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău, convoacă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 23 decembrie 2020, orele 13.00.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect privind acordarea burselor elevilor în anul școlar 2020 – 2021.

2. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Pogoanele, rectificarea nr. VII.

3. Proiect privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Primăriei orașului Pogoanele pentru anul 2021.

4. Proiect privind aprobarea criteriilor și regulamentului de acordare a unor suprafețe de teren tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală.

5. Proiect privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat preuniversitar a orașului Pogoanele în anul 2020 – 2021.

Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.

Primar,

Ing. Florin Dumitrașcu

Share:

administrator

Lasă un răspuns