Consilierii din comuna Vadu Pașii sunt așteptați să participe joi, la o ședință extraordinară, de la ora 16.00. De prezența lor la dezbateri va depinde și depunerea unui proiect pe fonduri europene, care va branșa localitatea la.magistrala  de gaze ce trece prin comuna Săgeata.

De prezența consilierilor locali din Vadu Pașii la ședința de joi depinde aprobarea unei asocieri cu comuna Săgeata, pentru realizarea  unei rețele de gaze, care va deservi peste 5000 de gospodării din cele două localități.

Prin acest proiect se vor atrage peste 10 milioane de euro, pentru demararea programului de alimentare cu gaze, cel mai mare din județul Buzău, care va deservi cele două localități.

Pe ordinea de zi a dezbaterilor sunt programate cele două proiecte de hotarâri după cum urmează:

1.PROIECT DE HOTARAREA NR.78 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, etapa Studiul de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”
din fondurile alocate in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

2.PROIECT DE HOTARAREA NR.79 PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru proiectul „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Vadu Pașii si Săgeata, judetul Buzău.

Proiectul poate fi depus până pe 15 decembriè și din acest motiv ședința de joi este esențială pentru localitatea Vadu Pașii.

Autoritățile publice locale au din această vară noi oportunități de finanțare pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale.

Condiția este ca primăriile, singure sau în asociere cu mai multe autorități publice locale, să asigure racordarea la rețeaua de gaze a cel puțin câte 1.000 de gospodării pentru fiecare proiect

 

Share:

administrator

Lasă un răspuns