Vineri, 6 martie, la sediul primăriei Buzău a avut loc conferința de presă privind finalizarea proiectului “Implementarea managementului calității serviciilor furnizate de Municipiul Buzău”. Proiectul s-a derulat începând cu data de 16.10.218 și a fost finanațat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Valoarea totală a proiectului a fost de 398.765,85 lei și avut ca obiectiv general implementarea unui sistem unitar pentru managementul serviciilor furnizate de către Municipiul Buzău și pentru managementul comunicării, care să asigure optimizarea proceselor de lucru și cresterea serviciilor prestate pentru cetățeni și mediul de afaceri

În cadrul proiectului au fost elaborate procedurile de lucru pentru managementul calității și performanței serviciilor furnizate de Municipiul Buzău, parte integrantă al sistemului de management al calității ISO 9001, care vor permite asigurarea unei abordări unitare și eficiente a tuturor proceselor aferente și integrarea acestora în sistemul general de management al calității, de asemenea a mai fost implementat un sistem informatic suport pentru procedurile de lucru ce eficientizează activitatea.Tot în cadrul proiectului a avut loc o sesiune de instruire cu o durata de 3 zile privind extinderea cunoștințelor și abilităților personalului primăriei pentru utilizarea sitemului informatic și asigurarea eficientă a managementului serviciilor.

Share:

administrator

Lasă un răspuns