Primăria Municipiului Buzău a anunțat lansarea proiectului „Promovarea dezvoltării urbane durabile prin elaborarea documentelor de planificare strategică pe perioada 2021-2027-PLANIFIC”, printr-o conferință de presă care a avut loc în Palatul Comunal.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are ca obiectiv general promovarea dezvoltării urbane durabile în Municipiul Buzău, prin elaborarea principalelor documente de planificare strategică, astfel încât acestea să răspundă condiționalităților de finanțare pentru perioada de programare 2021-2027 a fondurilor europene.

În cadrul proiectului se elaborează Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și se extind cunoştinţele şi abilităţile personalului din Municipiul Buzău în vederea cunoașterii condiționalităților specifice perioadei de finanțare 2021-2027, precum și a procedurilor de prioritizare a proiectelor de monitorizare a implementării planurilor de acțiune și de evaluare a rezultatelor acestora, pentru documentele strategice elaborate.

Valoarea totală a proiectului este de 999.124 lei, din care 849.255,40 lei reprezintă finanțare din fonduri europene, iar perioada de desfasurare a activităților este de 12 luni.

Share:

administrator

Lasă un răspuns