Preşedintele Consiliului judeţean Buzău convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 15 octombrie 2020, ora 11.00, în temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

Pe ordinea de zi a ședinței se află:

Proiect de hotărâre nr. 183/08.10.2020 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2020 pe cele două secțiuni;

Proiect de hotărâre nr. 184/08.10.2020 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2020 și Sărbătorilor de iarnă;

Proiect de hotărâre nr. 185/08.10.2020 privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 276/2018 privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activități specifice desfășurate de Consiliul Județean Buzău;
Proiect de hotărâre nr. 186/08.10.2020 privind modificarea componenței Comisie pentru protecția copilului Buzău.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău;

Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 15 octombrie 2020 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 08 OCTOMBRIE 2020 / PREŞEDINTE PETRE-EMANOIL NEAGU

Share:

administrator

Lasă un răspuns