Pentru mulți Buzăul este doar un oraș mic, de provincie, un oraș aflat la granița cu Moldova, un oraș tranzitat rapid în drumul spre capitală sau spre Marea Neagră. Pentru puțini, însă, Buzăul este un oraș model, un oraș care poate oricând să dea un exemplu de bună practică în varii domenii, dar de departe cel mai bun exemplu este cel dat de gestionarea corectă a deșeurilor provenite de la populație și asta pentru că puțini cunosc în detaliu evoluția sistemului de salubrizare din oraș.

RER SUD – Pionier în salubrizarea din Buzău

De la matură și făraș la mașini automate de măturat și de la o mașina care colecta la gramadă tot la mașini speciale dedicate colectării deșeurilor pe fracții, cam acesta este evoluția în linii mari a sistemului de salubrizare din oraș. Din momentul intrării pe piață a operatorului de salubrizare, RER SUD, lucrurile au evoluat enorm și constant, ajungându-se ca în prezent Buzăul sa fie în topul orașelor unde deșeurile sunt colectate modern conform normelor în vigoare.

Preocuparea pentru aplicarea celor mai noi măsuri din domeniul salubrizării și alinierea la normele legislative europene transpuse în legile din România a fost pe lista de priorități a activității operatorului de salubrizare. Investițiile reprezintă elementul de bază care au făcut ca salubrizarea din oraș să se ridice  la standarde înalte, eforturile depuse pentru înnoirea parcului auto, pentru calificarea continua a personalului au făcut posibilă modernizarea întregului proces de colectare a deșeurilor de la populația din municipiul Buzău.

Cum se prezintă sistemul de salubrizare în momentul de față

În prezent, colectarea deșeurilor se realizează pe fracții, fiecare tip de deșeu este colectat de către mașini diferite, existând proceduri bine stabilite pentru categoriile de deșeuri cu regim special cum sunt deșeurile provenite din construcții și amenajări, deșeurile voluminoase sau DEEE-urile.

Deșeurile provenite de la buzoieni se colectează astfel:

  • Deșeurile menajere se depozitează în publele negre sau containere gri amplasate la platformele de pe domeniul public
  • Deșeurile reciclabile se depozitează în sacul galben sau în containerele galbene de la platformele de pe domeniul public
  • Deșeurile din construcții și amenajări se colectează la solicitare contracost
  • Deșeurile voluminoase și deșeurile electrice , electronice și electrocasnse colectează fie la solicitare contracost, fie se pot transporta în regim propriu la punctul de colectare de la Stația de Sortare RER SUD

Există orașe mari, mult mai dezvoltate economic unde colectarea deșeurilor nu se face atât de riguros ca la Buzău. Acest lucru denotă faptul că politica practicată de operatorul de salubritate și buna colaborare dintre acesta si autoritatea publică locală pot face ca lucrurile să meargă în direcția normală pentru anul 2020.

Stația de Sortare – motorașul colectării selective

2014 este anul care a dat startul investițiilor majore făcute de RER SUD pentru modernizarea sistemului de salubrizare, anul în care a fost data în funcțiune Stația de Sortare amplasată în comuna Vadu-Pașii, sat Stăncești. Datorită acestei instalații de sortare și implicit a oamenilor care ajută la sortarea deșeurilor pe bandă, deșeurile colectate de la populație sunt sortate încă o dată, reieșind din activitatea de sortare 14 fracții distincte care ajung mai departe către reciclatorul final.

De asemenea, un lucru important care se realizează prin intermediul stației de sortare este valorificarea energetică. În urma activității de sortare, pe lângă cele 14 fracții rezultate din sortare, rezulta și deșeuri numite refuz secundar de sortare. Acest refuz secundar de sortare este transportat la fabricile de ciment pentru valorificare energetică. Astfel, cantități semnificative de deșeuri ajung să fie valorificate energetic și nu mai ajung să fie depozitate la depozitul ecologic.

Campaniile de informare și resposabilizare socială  și educația civică

Schimbările de comportament privind modul de gestionare a deșeurilor pe care le generăm nu se produc peste noapte, asta e un lucru clar. Pentru a-i determina pe buzoieni să-și schimbe atitudinea față de mediu, operatorul de salubritate a acordat o atenție deosebită campaniilor de informare și conștientizare, astfel încât deșeurile pe care le generează să fie sortate corect încă din propria gospodărie.

Primele campanii privind colectarea selectivă au început în anul 2014 și au continuat până în prezent, iar datorită comunicării intense practicate prin toate mijloacele buzoienii sunt mult mai informați și atenți atunci când vine vorba de acțiunile lor care pot afecta mediul.

Campaniile door to door, comunicarea în social media sunt considerate a fi cheia creșterii gradului de informare și de responsabilizare a buzoienilor.

Comportamentele inadecvate se sancționează!

Odată cu încheierea parteneriatului între RER SUD și Poliția Locală s-au pus bazele creării departamentului pentru Protecția Mediului. Necesitatea creării acestui departament a venit ca urmare a identificării numeroaselor zone unde sunt abandonate deșeuri și și-a demonstrat utilitatea în cazurile în care oamenii  pot fi corectați doar prin aplicarea sancțiunilor.

Un oraș curat este rezultatul unei munci în echipă, echipă formată din operatorul de salubritate, primărie și cetățeni.  RER SUD îndeamnă buzoienii la responsabilitate și la adoptarea unui comportament cu impact pozitiv pe termen lung asupra mediului, orașului în care trăiesc.

Share:

administrator

Lasă un răspuns